Şirketimiz alüminyum radyatör üreten bir tesis olup; dünya standartlarına uygun üretim yapmak amacıyla;

  • En üst düzeyde müşteri memnuniyetinin sağlanmasını,
  • Her alandaki sürekli iyileştirme faaliyetleri ile maliyetleri düşürerek müşteri tatmininin arttırılmasını,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşılmasını ve verimliliğin artırılmasını,
  • Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini,
  • İşini sahiplenen, dürüst, kendini yenileyen, bilgisini paylaşan, verimli çalışmanın bilincinde, çalışanlara, şirkete, müşterilerimize ve tedarikçilerimize sağlayacağı kazancın farkında olan personel ile çalışılmasını, 
  • Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem verilmesini,
  • Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,
  • Bulunduğu sektörde her yönüyle örnek alınan, ürününü/hizmetini çağın gereklerine uyarak, müşteri beklentileri ile örtüştüren güvenilir ve her zaman tercih edilen bir firma olmayı,
  • Üretmiş olduğumuz ürünlerde yasal şart ve standart gereklilikleri her zaman uygulayan hizmet anlayışı içerisinde ürünler üretmeyi,
  • İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş olmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.